Loader
Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına...
Son Sayı | 81. Sayı
Son Sayı | 81. Sayı

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu

Dergi sayımız 81.

Siz kıymetli kardeşlerimiz ile bir dergi sayısında daha beraber olmak bizlere mutluluk veriyor.

İsterseniz öncelikle Halis Hocamızın bu ay bizim için yanıtladığı sorulara bakalım:

“Bir ilahiyatçının başlattığı tartışma sonrasında tarihselcilik yeniden gündeme geldi. Tarihselcilik hakkında bizi aydınlatır mısınız?

Müzzemmil Suresi 7. ayetin meali dikkatimi çekti. Gerekçesini açıkla- yabilir misiniz?

Bir Müslim'in psikolojisi bozulur mu? Psikolojik rahatsızlık itikad zayıflığı mıdır? Bana nasihat eder misiniz?

Bir meseleyi herkese değil de yalnızca ilgili kişilere söylenmesinin hikmeti nedir? Ayrıca toplumdan birinden bir şey gizlemek ona güvenmemek olarak algılanıyor bu doğru mudur?

Cemaatlerde kaide ve kural olmasının hikmeti nedir?

Çin-Hindistan-Pakistan bölgesi ısınıyor. Ortadoğu’da yaşanan ulusla- rarası çekişmenin bu bölgeye taşınacağı öngörülüyor. Cemaatimizin bu konudaki düşüncesi nedir?”

Hocamızın yanıtladığı sorular serdettiğimiz şekilde.

Feriduddîn Aydın Hocamız bu ay “Türkler Neden İslâm'ı değil, Müslü- manlığı Seçtiler?” başlığını, Faruk Furkan Hocamız “Ancak Nefsini Tezkiye Eden Felaha Erer” konusunu, Enes Yelgün Hocamız “Allah Resûlü'ne Olan Sevgimizi Arttırmanın Yolları”na dair nasihatlerini, Kerem Çağlar Ağabeyimiz de “Ramazan: Her Şey Bu Ayda Başladı!” başlığıyla Ramazan öncesi Ramazan’ın hususiyetine dair hatırlatmaları yazılarında işlediler.

Bu konular ile beraber aile eğitimi, çocuk psikolojisi ve eğitimi, sağlık ve hadis şerhi konularında da diğer yazar kardeşlerimizin yazılarını oku- yacaksınız.

Takriben iki yıldır tutuklu bulunan Halis Hocamızı, esaret altında olan diğer kardeşlerimizi ve yeryüzünün her yanında zulümler ile ah eden her Müslim ve mazlumu, rahmet sahibi olan Rabbimizin genişliğe kavuştur- masını temenni ediyoruz. Tabi ki –hidayet etmeyecekse- uzayan karanlık gecelerin müsebbibi olan zalimleri/tağutları kıyamete kadar gelecek haleflerine ibret kılacak şekilde helak etmesini de...

Selamet ve sağlıcakla kalın...